Stonepad je nastao u želji da se omogući dugotrajan nesmetan rad sa dentalnim keramikama.

Razmišljajući o prirodnim fenomenima kao što su klima i različita suvoća i vlažnost okruženja u kojima radimo došao sam na ideju da je jedino ispravno izabrati i prirodni materijal kao odgovor na prirodan fenomen!

Stonepad vam omogućava da satima imate ujednačenu, identičnu vlažnost i viskozitet svih keramičkih materijala sa kojima radite. Ta činjenica će vas već tokom prvog rada rasteretiti, obradovati i rasplamsati vašu kreativnost.

Stonepad je primenljiv u svim klimatskim zonama naše lepe planete.

Uživajte u kreativnosti!

Dejan Risteski
Dejan Risteski
www.risteski.com